Wat is een ISBN en hoe werkt een ISBN?

Wil je jouw boek publiekelijk uitgeven? Dan is het aan te raden om een ISBN aan te vragen. Voor boeken die binnen jouw eigen kring verspreid worden, is het niet nodig een ISBN aan te vragen. Een ISBN is in het leven geroepen om jouw boek goed vindbaar te maken voor de boekhandelaren.

Registratie van het ISBNISBN aanvragen voor jouw eigen boek

Een ISBN is een uniek nummer voor jouw boek. Bij CB (Centraal Boekhuis) worden alle gegevens van het boek vastgelegd en wordt er een uniek nummer aan gehangen. De informatie die vastgelegd wordt zijn bijvoorbeeld de titel, de auteur, verschijningsdatum, aantal pagina’s, uitvoering etc. Al deze informatie wordt beschikbaar gesteld aan alle boekhandels, webshops en bibliotheken. Zij kunnen in de database alle informatie vinden welke onder het ISBN vastgelegd zijn.

Als je een boek hebt geregistreerd en er komt vervolgens iemand bij een boekhandel vragen om jouw boek, dan kan de boekhandel deze terugvinden in het systeem. Vervolgens kan de boekhandel kijken of het boek via de database te bestellen is, of kan de boekhandel contact opnemen met de genoteerde uitgeverij. Als wij het ISBN aanvragen, staan wij genoteerd als uitgeverij en zal iemand die het boek wil hebben bij ons terecht komen. Als je zelf het ISBN aanvraagt, komen ze rechtstreeks bij jou terecht.

 

Zelf aanvragen of aanvragen via Probook

Dat brengt ons op de vraag, zelf het ISBN aanvragen of het door ons laten doen? Als je het ISBN zelf aanvraagt, zullen de boekhandelaren dus met vragen en bestellingen bij jou terecht komen, anders bij ons. Tevens kan je dan nog meer dingen over jouw boek vastleggen dan dat wij doen. Het voordeel als je het via ons aanvraagt zijn een voordeliger tarief dan een eenmalige aanvraag en geen gedoe. Wij kennen namelijk het systeem van CB en kunnen het ISBN gemakkelijker voor je invoeren en tevens maken wij een barcode voor je.

 

De kosten van een ISBN

De kosten van een ISBN worden per stuk minder wanneer je er meer nodig hebt. Bij 1 ISBN is de prijs vrij hoog, bij 10 ISBN’s is de prijs al aanzienlijk lager. Wanneer je 100 of zelfs 1000 ISBN’s koopt, wordt het nog weer een stuk goedkoper. Wanneer je 8 ISBN’s of meer nodig hebt is het goedkoper om het zelf te doen, onder de 8 ISBN’s is het goedkoper om het via ons te doen. Dit is op basis van onderstaande gegevens, welke door ons zijn overgenomen 10 mei 2020:

1 ISBN via CB € 102,02 excl. BTW
10 ISBN’s via CB € 264,53 excl. BTW
Bij Probook, ongeacht het aantal: € 35,12 excl. BTW*
Prijzen zijn exclusief 21% BTW.
*inclusief een barcode

 

ISBN op mijn eigen boekPlek van het ISBN

Als je een ISBN en een barcode hebt ontvangen, volgt de vraag; waar plaats ik een ISBN op mijn boek? Uiteindelijk ben je er vrij in, maar als je wilt dat jouw boek bij een boekhandel verkocht kan worden, raden wij je aan om de barcode op de achterkant van het omslag te zetten. Dit maakt het voor de boekhandelaren namelijk gemakkelijk om jouw boek te verkopen. Zij kunnen dan namelijk jouw boek scannen bij verkoop, waar zij anders het ISBN handmatig in moeten voeren. De barcode wordt regulier rechtsonder op de achterkant van het omslag geplaatst. Let hierbij op dat de barcode niet in de kneep geplaatst wordt.

Een ISBN wordt regulier ook in het colofon genoemd. Deze wordt dan uitgeschreven, onder de vernoeming van de personen en instanties die aan het boek hebben meegewerkt en boven het stukje tekst over de rechten. Je kunt bij het ISBN ook de NUR-code vermelden en je kunt de categorie van de NUR-code uitschrijven. De volgorde wordt dan copyright, auteur, andere betrokkenen, categorie, ISBN, NUR-code, categorie, tekst over de rechten. Je mag hier altijd van afwijken als je het op een andere manier mooier vindt.

Voorbeeld van een colofon

Copyright © 2020: Naam
Auteur: Naam

Druk- en bindwerk: Probook, Utrecht
Vormgeving: Naam
Fotografie: Naam

Thriller/roman/…
ISBN: 97-894-93102-00-0
NUR: 000

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

 

Herdruk of verschillende uitgaven

Een ISBN blijft altijd geldig en heeft geen vervaldatum. Het ISBN hoort bij het betreffende boek en zal hier altijd op geregistreerd blijven. Het is daarom ook niet mogelijk om een ander boek, of een nieuwe druk of uitvoering op hetzelfde ISBN te registreren. Bij iedere wijziging (uitgezonderd correcties in de spelling, zinsopbouw en lay-out) dien je een nieuw ISBN aan te vragen. Ook wanneer je verschillende versies van een boek hebt, dienen die allemaal een eigen ISBN te krijgen. Dus ook wanneer je bijvoorbeeld een hardcover en een softcover van het boek uitbrengt, welke qua inhoud helemaal gelijk aan elkaar zijn.