Wat is de standaard indeling van een boek?

Hoe is een boek opgebouwd? Hoe zien de eerste pagina’s van een boek eruit? Dat is natuurlijk afhankelijk van jouw eigen wensen, maar er is wel een standaard opbouw welke het meeste gebruikt wordt. Deze standaard opbouw van een boek is; Franse titelpagina, blanco pagina, titelpagina, colofon, inhoudsopgave/inleiding en dan volgt de inhoud van het boek.

opbouw boek - goede indeling boek

Franse titelpagina

De eerste pagina van een boek komt altijd aan de rechterkant. Op de eerste pagina van jouw bestand, dus aan de rechter kant, komt de Franse titelpagina. De Franse titelpagina is een pagina waarop alleen de titel vermeld worden. Deze pagina is verder niet opgemaakt en wordt in de stijl van de reguliere tekst van het boek geschreven. Is je boek bijvoorbeeld geschreven in Arial 10 pt, dan maak je de Franse titelpagina ook in dit lettertype op.

De Franse titelpagina is eigenlijk nutteloos, maar dat is ook precies zijn functie. Deze pagina wordt namelijk gebruikt voor het geval dat de eerste pagina per ongeluk overgeslagen wordt. Als de pagina omgeslagen wordt, en het is een Franse titelpagina, heb je dus niets gemist. Dit omslaan van de eerste pagina gebeurt vaker dan je denkt. Bij een hardcover gebeurt dit vaker, want daar zit de eerste pagina een randje aan het schutblad geplakt.

 

Titelpagina

Bij een standaard opbouw van een boek komt na de Franse titelpagina eerst een blanco pagina en daarna de titelpagina. Deze blanco pagina wordt de achterkant van de Franse titelpagina, aan de linkerkant. Vervolgens komt op de rechterzijde de titelpagina. Deze titelpagina wordt wel helemaal vormgegeven. Heb je bijvoorbeeld een groot, vet, gekleurd of bijzonder lettertype op het omslag gebruikt? dan is het leuk om deze terug te laten komen op de titelpagina. Ook kun je hier bijvoorbeeld een kleine afbeelding toevoegen. Maak het naar je eigen wensen op.

opbouw boek voor logische indeling boek

Colofon

Allereerst; wat is een colofon? Een colofon is de plek waar je praktische informatie over het boek vindt. Bijvoorbeeld de uitgevende partij, de namen van de personen die meegewerkt hebben en het ISBN (meer over het ISBN lees je hier). Een colofon is niet verplicht, maar wel heel erg handig. Wil iemand bijvoorbeeld inhoud uit een boek kopiëren, dan kan diegene makkelijk de rechthebbende opzoeken. Alle informatie die van belang kan zijn, kun je hierin opnemen. Is jouw boek bijvoorbeeld een vertaling? Neem in het colofon dan het originele boek. Soms wordt er ook voor gekozen om leuke weetjes te vermelden zoals op wat voor papier er gedrukt wordt (bijvoorbeeld een leuke toevoeging als je recycled papier gebruikt). Je bent vrij om het colofon in te vullen zoals jij wenst. Heb je geen idee wat in het colofon te zetten? Hieronder geven we een voorbeeld van een colofon, deze kun je in jouw boek kopiëren.

Het colofon komt bij een standaard indeling altijd op de vierde pagina, dus op de linkerkant, te staan. Begin met de belangrijkste gegevens bovenaan in het colofon, dus degene waar de copyright ligt. Dan de auteursnaam en daarna de anderen die meegewerkt hebben aan het boek. Bijvoorbeeld de fotograaf, bewerker, vertaler, illustrator, drukkerij etc. Je bent niet verplicht om ons in het colofon op te nemen, maar we vinden het altijd wel leuk. Vaak wordt er afgesloten met een tekst over de rechten. Meer over de auteursrechten en de mogelijkheden vindt je in onze blog over het auteursrecht. Vaak wordt een tekst gebruikt dat er niets verveelvoudigd mag worden. Een dergelijke tekst vind je in onderstaand voorbeeld colofon ook terug.

Voorbeeld van een colofon

Copyright © 2020: Naam
Auteur: Naam
Druk- en bindwerk: Probook, Utrecht
Vormgeving: Naam
Fotografie: Naam

Thriller/roman/…
ISBN: 97-894-93102-00-0
NUR: 000

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

 

Jouw inhoud

Naast het colofon komt vaak de inhoudsopgave te staan of een inleiding. Daarna begint het ‘echte boek’, met al jouw hoofdstukken, afbeeldingen etc. Heb je het gevoel dat het begin wat druk is, dan is het een goede oplossing om een quote of kort dankwoordje toe te voegen op de rechter pagina naast het colofon. Daarna laat je de linker pagina leeg en begin je op rechts met de inhoudsopgave. Dit maakt het allemaal iets luchtiger, maar is zeker niet verplicht. Het is afhankelijk van het boek, wat het mooiste staat. Probeer het dus eens, je kunt het altijd weer verwijderen.

 

De opbouw van een boek is een kwestie van smaak

De opbouw van een boek is een kwestie van smaak. Wij geven hierboven de standaard indeling van de eerste pagina’s van een boek weer, maar dit betekend echt niet dat dit in beton gegoten is. In tegendeel. Er zijn vele verschillende manier om boek in te delen. Zo kun je de Franse titelpagina weglaten als jij dit mooier vindt of kun je ervoor kiezen om het colofon achterin het boek te plaatsen. Pak maar eens een aantal boeken uit de boekenkast en je zult zien dat er weinig boeken hetzelfde zijn. Spreekt een bepaalde opbouw van een boek jou aan? Gebruik dan vooral die betreffende opbouw. En gebruik deze beschreven indeling als je niet weet wat te doen en zeker wilt zijn van een logische opbouw.

Wij hebben templates en handleidingen beschikbaar voor o.a. Word of InDesign, waarmee het nog makkelijker is om jouw eigen boek te maken. Heel veel succes!