Kan ik ook ander drukwerk bestellen dan boeken?

Als je boeken bij ons laat maken, kunnen we ook een boekenlegger of bijlage/erratum voor je produceren. Wij produceren alleen extra materiaal als wij ook boeken voor je produceren, zodat je maar bij één loket hoeft te zijn. Wil je alleen boekenleggers (en dus geen boeken) of ander drukwerk laten produceren? Dan verwijzen we je graag naar drukkerij Libertas Pascal. Zij zijn thuis in alle soorten drukwerk.