Wat is een CD-nopje?

Een cd-nopje is een nopje waarop een cd of dvd bevestigd kan worden. Het CD-nopje wordt standaard achterin het boek op het schutblad tegen het omslag aangeplakt (aan de rechterkant).