Radiofarmaca Medicatiebewaking – Nanno Schreuder

Radiofarmaca worden gebruikt bij patiënten die een onderzoek of behandeling op een nucleaire afdeling ondergaan. Deze radiofarmaca kunnen, net als andere geneesmiddelen, interacties geven met reguliere geneesmiddelen. Het is ook mogelijk dat een bepaald radiofarmacon gecontra-indiceerd is bij een bepaalde aandoening of ziekte. Radiofarmaca Medicatiebewaking geeft het eerste complete overzicht van interacties van radiofarmaca met reguliere geneesmiddelen en contra-indicaties. Per radiofarmacon zijn de geneesmiddelen opgenomen met welke een interactie mogelijk is. Er staat een beschrijving en een verklaring van de verandering van de biodistributie en hoe dit bij diagnostische radiofarmaca in een scintigram tot uiting komt. Bij elke interactie of contra-indicatie staat een afhandeling beschreven. Alles is zo beknopt mogelijk beschreven en de adviezen zijn zo helder mogelijk opgeschreven, zodat dit naslagwerk eenvoudig te gebruiken is in de praktijk. Radiofarmaca Medicatiebewaking is een naslagwerk voor iedereen die betrokken is bij het gebruik van radiofarmaca: ziekenhuisapothekers, nucleair apothekers, radiofarmaceuten, nucleair geneeskundigen, apothekersassistenten en MBB’ers.

Drs. N. Schreuder http://www.radiofarmacie.nl

Hardcover / formaat 14,8 x 21 cm / 104 pagina’s

Prijs inclusief BTW
49,50
    Heb je een vraag over het maken van je eigen boek?