Het kloppend hart van een volk – Moshe Avraham Kempinski

Dit boek gaat over de verschillen maar ook en vooral over de overeenkomsten die er bestaan tussen het Christendom en het Jodendom of Judaïme. Wij denken vaak dat we heel verschillend zijn en verschillende dingen geloven. Vaak berust dit op elkaar mis-verstaan. Het boek schept duidelijkheid op een heerlijke eenvoudige manier. Het heeft mijn hart geraakt en het raakt mijn hart nog steeds.

Het boek zet ons tevens stil bij nagenoeg onzichtbare vormen van antisemitisme.

Dit boek is geschreven door Moshe Avraham Kempinski, hij heeft samen mijn broer Dov een winkeltje in de oude Stad van Jeruzalem. Het boek is ontstaan door de vele gesprekken die Moshe in zijn winkel heeft gevoerd met christenen en joden. Dit boek focust niet op de verschillen tussen Jodendom en Christendom. Het boek bepaald ons juist bij de overeenkomsten ervan.

Daarnaast beschrijft het op een verrassende heldere manier de vermeende verschillen die er bestaan tussen de christelijke en de joodse gemeenschap.

Na het lezen van dit boek wist ik meteen: Dit boek moeten mijn kinderen lezen en mijn kleinkinderen. Daarom heb ik het vertaald, want soms is de reden voor antisemitisme zo simpel en tegelijkertijd zo onbegrijpelijk ingewikkeld. Het lijkt wel nooit op te houden! Wat wel kan ophouden te bestaan, zijn onze vooroordelen en de dingen waarvan we aannemen dat ze zo zijn. Terwijl dit vaak niet zo is. Zonder die vooroordelen en verkeerd aangeleerde aannames kan antisemitisme wel degelijk worden bestreden!
Dit boek legt op een respectvolle manier de missende puzzelstukjes op zijn plaats. Het boek is geschreven voor gewone mensen die de verbinding met elkaar willen aangaan. Mensen die niet alleen bruggen bouwers willen zijn, maar ook zelf over die brug te lopen!

Het zal u niet verbazen dat ik met de opbrengst van dit boek aan nieuwe projecten werk die helpen antisemitisme met name in Nederland te bestrijden.

Dit boek is van harte geschreven.

Ik wens u Le chaim!/ op het leven!

 

2019 / hardcover / formaat 148 x 210 mm / 208 pagina’s

Artikelnummer:
Prijs inclusief BTW
19,90
    Heb je een vraag over het maken van je eigen boek?