Beter Samen – Laura Vermeulen en Tom Schram (red.)

Samen optrekken met familie, vrienden en kennissen in een leven met dementie

Als je met dementie te maken krijgt, hoe kan je daar dan met je omgeving over praten? Wat kan je doen om begrip te blijven ervaren van familie, vrienden en kennissen? Hoe trek je in een leven met dementie samen op met de mensen die om je heen staan?

Veel mensen met dementie en hun naasten willen hun leven na de diagnose zo gewoon mogelijk voortzetten. Het liefst met steun van hun omgeving. Familie, vrienden en kennissen willen er vaak voor hen zijn, maar zij weten niet altijd hoe. Wat kun je doen om het contact met hen vorm te blijven geven in de nieuwe situatie?

In Beter Samen delen mensen die zelf met dementie te maken kregen – omdat zij zelf de diagnose kregen of omdat zij naasten zijn van iemand met dementie – hun ervaringen over optrekken met familie, vrienden en kennissen in een leven met dementie.

De samenstellers van deze bundel zijn ervaringsdeskundigen. Zij hopen dat de persoonlijke verhalen anderen inspireren om betekenisvolle sociale contacten te onderhouden en op te bouwen.

Samenwerkingsverband Beter Samen
Deze bundel is verschenen in het kader van het leer- en onderzoeksproject Beter Samen. Dit project verkent hoe je in een leven met dementie begrip kunt blijven ervaren van je omgeving. Beter Samen wordt uitgevoerd door de onderzoeks-, opleidings- en zorgpartners die zich verenigen in het Ben Sajet Centrum.

 

2022 / softcover / formaat 210 x 210 mm / 88 pagina’s

Prijs inclusief BTW
5,00
    Heb je een vraag over het maken van je eigen boek?