Hoe dien ik mijn drukwerk aan te leveren?

Wij kunnen jouw boek van het begin tot het einde produceren. Speciaal voor drukkerijen (en anderen met eigen digitale drukpersen/printers) hebben wij de mogelijkheid om alleen de afwerking door ons te laten verzorgen. Om het aangeleverde werk goed te kunnen verwerken, dient het wel aan een aantal voorwaarden te voldoen.

 

Drukwerk aanleveren voor een garenloos boek

Voor een garenloze productie dien je alles per boek vergaard aan te leveren met scheidingsvellen. Dit houdt in dat je dus van bovenaf gezien eerst pagina 1 (pagina 2 op de achterzijde), pagina 3 (pagina 4 op de achterzijde, pagina 5 etc. hebt liggen. Na de laatste pagina van het boek volgt een gekleurd scheidingsvel in een contrasterende kleur. Na dit scheidingsvel komt het volgende boek, weer vanaf pagina 1 en zo verder.

Als er meerdere boeken op een vel passen, kan je deze naast elkaar drukken. Je drukt dan dus op een vel meerdere keren dezelfde pagina’s van het boek. Zorg wel altijd dat er voldoende ruimte tussen de twee (of meerdere) boeken zit. Wij hebben namelijk minimaal 5 mm witruimte rondom nodig.

Tevens is het altijd belangrijk om te letten op de looprichting van het papier. De looprichting dient altijd evenwijdig te zijn aan de rug. Wanneer dit niet het geval is, komt er meer spanning op het papier en de rug te staan. Dit zorgt ervoor dat het boek veel stugger door te bladeren is, het kan er zelfs voor zorgen dat de pagina’s loslaten.

Hieronder zetten we nog even alles beknopt op een rij voor een garenloos boek (voor een genaaid boek gelden andere eisen);

 • Het werk dient per boek gedrukt te worden
 • Aanleveren met scheidingsvellen
 • Looprichting evenwijdig aan de rug
 • Afsnede van minimaal 5 mm rondom

 

naaien inleg stapel eigen drukwerk

Drukwerk aanleveren voor een genaaid boek

Het aanleveren van digitaal werk op kleine vellen, gaat heel anders dan het aanleveren van offsetwerk op grote vellen. Met jouw eigen offsetwerk willen we je graag doorsturen naar Binderij Van Wijk Utrecht. Zij zijn één van onze eigenaren en zijn helemaal thuis in het verwerken van offset drukwerk. Voor het digitale werk aan 4 pagina’s, ben je bij ons aan het juiste adres. Wij hebben een speciale naaimachine voor deze kleine vellen. Deze naaimachine maakt van één stapel drukwerk direct de genaaide boekblokken, dus in één machine vouwen, insteken, vergaren en naaien. Mede daardoor is het ook bij een kleine oplage betaalbaar om een genaaid exemplaar te laten maken.

De aanlevering voor een genaaid gebonden hardcover en een genaaid gebrocheerde softcover is hetzelfde. Het drukwerk dient per boek vergaard aangeleverd te worden, met de buitenkant van het hart van het eerste katern bovenop de stapel. Hieronder even puntsgewijs, daarna lichten we het verder toe.

 • Het werk dient per boek gedrukt te worden (niet per katern of drukvel)
 • Het eerste katern ligt bovenop, met het hartvel van het katern bovenop
 • Van elke 4 pagina’s ligt het hart naar beneden
 • Aanleveren zonder scheidingsvellen
 • Looprichting evenwijdig aan de rug
 • Afsnede van minimaal 5 mm rondom
 • Het drukwerk mag geen los drukvel bevatten (dus geen katern van 4 pagina’s)

 

 

Per boek vergaard

Het is belangrijk dat het werk per boek vergaard aangeleverd wordt, dus een stapel met alle pagina’s van boek 1, daarna alle pagina’s van boek 2, daarna alle pagina’s van boek 3 en zo verder. Dus niet per katern of drukvel, maar per compleet boek. Dit omdat de naaimachine dus alles in één doet. De machine kan op deze manier achter elkaar door met het naaien van de blokken.

Eerste katern bovenop + hart naar beneden

Als je bovenop de stapel kijkt, moet daar het binnenste vel van het eerste katern zichtbaar zijn. De bovenste pagina ligt met het hart naar beneden. Als je bijvoorbeeld een katern van 16 pagina’s hebt, zijn pagina 8 en 9 de middelste pagina’s van dit katern, dat noemen we het hart van het katern. In dit voorbeeld liggen dus pagina 8 en 9 bovenop de stapel naar beneden gericht. De pagina’s die je dus van bovenaf ziet zijn de achterkanten, namelijk pagina’s 10 en 7.

Het dient op deze manier te liggen omdat de machine de vellen één voor één aflegt. Eerst wordt het eerste vel gepakt en deze wordt gevouwen, daarna komt vel 2, wordt deze gevouwen en valt over vel 1 (dus er bovenop), daarna komt vel 3 eroverheen en zo verder. Als het katern compleet is gaat deze een stapje verder. Vervolgens komt het eerste vel van katern 2, valt daar bovenop het tweede vel en zo verder.

Zonder scheidingsvellen

Waar bij een garenloos boek scheidingsvellen nodig zijn, is dit bij een genaaid boek niet het geval. Dit komt omdat een garenloos boek met de hand ingelegd wordt en daarom een scheiding zichtbaar moet zijn. Bij een genaaid exemplaar doet de machine het werk en deze heeft geen vel nodig om te weten wanneer het nieuwe boek begint. Als je een scheidingsvel aanlevert, is het helemaal niet te verwerken, omdat de machine het scheidingsvel er niet tussenuit kan halen.

Looprichting evenwijdig aan de rug

Het is altijd belangrijk om te letten op de looprichting van het papier. De looprichting dient altijd evenwijdig te zijn aan de rug. Wanneer dit niet het geval is, komt er meer spanning op het papier en de rug te staan. Dit zorgt ervoor dat het boek veel stugger door te bladeren is. Tevens kan het ook voor andere problemen zorgen bij de verwerking, zo kan een dun papier met een verkeerde looprichting bij het naaien inscheuren, kan bij een hardcover het schutblad (welke ook absoluut dezelfde looprichting moet hebben) gaan bobbelen etc.

Geen los drukvel

Het drukwerk mag geen los drukvel bevatten. Eén vel van 4 pagina’s is namelijk niet te naaien. Je hebt minimaal 2 vellen (dus 8 pagina’s) nodig om een katern te maken. Mocht het nou toch gebeurd zijn, dan kan alles of een gedeelte vervangen worden waardoor er wel katernen van minimaal 8 pagina’s ontstaan of het laatste vel kan opgeplakt worden. Het nadeel hiervan is vooral dat het extra werk is. Dit brengt dus extra kosten en een langere levertijd met zich mee.

 

boek produceren met eigen drukwerk

2-up drukken

Het is gewoon mogelijk om 8 pagina’s op een vel te drukken, bijvoorbeeld voor een A5-boek. Alleen dien je dan geen vouwvellen van 8 pagina’s ervan te maken, maar dien je dit wel aan 4 pagina’s op te zetten. Je drukt dan dus tweemaal hetzelfde boven elkaar. Al het drukwerk kan dan eenmaal gesneden worden en dan verwerkt worden. Het is belangrijk dat er genoeg ruimte tussen de twee boeken zit, er is namelijk minimaal 5 mm rondom nodig (iets meer is altijd fijn). Je dient het reeds gesneden bij ons aan te leveren, waarbij de witruimte rondom gelijk is (het papier in de afbeelding hiernaast is nog niet gesneden).

 

Inslag bepalen voor jouw boek

Om te bepalen welke inslag het beste geschikt is voor een boek, dien je te kijken naar de omvang en naar het papier. Je moet hierin namelijk een goede balans vinden. Een katern van 16 pagina’s is het meest gebruikelijke, dus bij een regulier papier en een reguliere omvang kan je altijd van 16 uit gaan. Heb je een heel dik papier dan ga je naar katernen met minder pagina’s en heb je een heel dun papier dan ga je naar katernen met meer pagina’s.

Ook dien je te kijken naar de omvang van het boek. Wanneer je een boek hebt met heel veel katernen, zal het garen teveel gaan opdikken in de rug en krijg je het boek niet meer strak gebonden. Dit is dus een reden om voor dikkere katernen te kiezen. Met dikkere katernen krijg je wel meer verschil tussen de afsnede van de pagina’s. De pagina’s binnen in het katern worden meer van afgesneden dan van de pagina’s aan de buitenkant van het katern. Dit is dus een reden om voor een dunner katern te kiezen.

Hieronder geven we een schema weer met papiersoorten en het aantal pagina’s per katern. Dit is een richtlijn om een gevoel te geven en hier kan van afgeweken worden (bijvoorbeeld bij heel veel pagina’s). Mocht je twijfelen, neem dan contact met ons op.

papiersoort aantal pagina’s
per katern
90 grs. Romandruk 16
90 grs. HVO 20
115 grs. mc 20
120 grs. Biotop 16
130 grs. mc 20
140 grs. HVO 16
150 grs. mc 16
170 grs. mc 16
170 grs. HVO 12
200 grs. mc 12

 

 

Doorgeven van jouw inslag

Om fouten te voorkomen, vragen we je om de inslag te vermelden bij het aanmelden van de opdracht of bij/op het drukwerk. Bij een boek zonder paginanummers, raden wij ook aan om een gevouwen model mee te leveren, dit zodat wij bij twijfel het model kunnen raadplegen.

 

Inslagschema’s

Wij hebben voor katernen van 8 t/m 24 pagina’s inslagschema’s gemaakt, handig om aan de productie te geven. Hierop zie je een schematische weergave van de volgorde van de drukvellen en staan alle punten nog even benoemd.

Inslagschema bij katernen van 8 pagina’s
Inslagschema bij katernen van 12 pagina’s
Inslagschema bij katernen van 16 pagina’s
Inslagschema bij katernen van 20 pagina’s
Inslagschema bij katernen van 24 pagina’s

 

drukwerk aanleveren boek maken

Kan je het zelf niet op inslag zetten?

Hebben jullie zelf geen programma’s om het boek op inslag te zetten? Ook dan kan je bij ons aanleveren. Wij kunnen het namelijk ook voor je op inslag zetten. Als je de offerte bij ons aanvraagt, geef je aan dat je het door ons op inslag wilt laten zetten, dan nemen we namelijk de kleine vergoeding hiervoor mee in de offerte. Bij het plaatsen van de opdracht stuur je ons het bestand, zetten wij het op inslag en sturen het je terug. Klaar om te drukken!

 

Aanleveren

Het drukwerk mag aangeleverd worden op de Amsterdamsestraatweg 656d, 3555 HX in Utrecht. Stuur ons wel voorafgaand van het aanleveren van het drukwerk een opdracht. Je kunt de bestelling plaatsen in jouw account. Heb je nog geen account? Maak deze dan even aan en vink aan dat je een wederverkoper bent (anders krijg je de optie voor aanleveren van het drukwerk niet te zien). Voor een afwijkende productie mag je de opdracht verzenden naar bestelling@probook.nl.